Torslanda Tidningen

Telefon 031-924580

Adress

Flygmotorvägen 3, 423 37 Torslanda

Kontaktperson

Ansvarig utgivare

Redaktion

Telefon 031-924580

Försäljning

Telefon 031-924580

Ägare

Patrik Krook, Bengt Wester

Org.nr: 556682-3182

Grundad: 1993

Upplaga: 18500

Distribution: VTD

Frekvens: 46 ggr/år

Utgivningsdag: Onsdag

Utgivningsområde: Torslanda, Öckerö kommun