ValdemarsviksBladet

Telefon 0123-12181

Adress

Storgatan 7, 615 30 Valdemarsvik

Kontaktperson

Ansvarig utgivare

Redaktion

Telefon 0123-121 81

Försäljning

Telefon 0123-121 81

Ägare

MediaTrio AB

Org.nr: 556274-4630

Grundad: 1992

Upplaga: 11500

Distribution: PostNord

Frekvens: 12 ggr/år

Utgivningsdag: Torsdag

Utgivningsområde: Valdemarsvik, Söderköping