Vallentuna Nya

Telefon 073-517 02 33

Adress

Tellusvägen 43, 186 36, Vallentuna

Kontaktperson

Ansvarig utgivare

Redaktion

Telefon 073-0848161

Försäljning

Telefon 073-5170233

Ägare

Vallentuna steget AB

Org.nr: 556490-5213

Upplaga: 14600

Distribution: PostNord

Frekvens: 46 ggr/år

Utgivningsdag: Torsdag

Utgivningsområde: Vallentuna