Varbergs Tidning

Telefon 0340-203590

Adress

Västra Vallgatan 39, Varberg

Kontaktperson

Ansvarig utgivare

Redaktion

Telefon 0340-203593

Försäljning

Telefon 0340-203590

Ägare

Markbladet AB

Org.nr: 559362-3324

Grundad: 2022

Upplaga: 32500

Distribution: Markbladet distribution

Frekvens: 52 ggr/år

Utgivningsdag: Tisdagar

Utgivningsområde: Varbergs kommun