Nytt mediestöd är på gång

pengar
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

1 Februari trädde ett nytt mediestöd i kraft som komplement till det gamla Presstödet. Det är två olika stöd: ett innovations-, och utvecklingsstöd, och ett stöd för lokal journalistik i områden som saknar eller har svag journalistisk bevakning.
Gratistidningar kan söka de båda nya stöden om man uppfyller tröskelkraven.

Läs mer om det nya mediestödet här