Charlotte Svensson är klar som talare på branschdagen

charlotte svensson postnord
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

MER effekt i kommunikationen

Charlotte Svensson, chef för Affärsområde Communication Services i PostNord, förmedlar tankar om digitaliseringen av mediabranschen. Charlotte delger oss också reflektioner kring hur man får bäst effekt i sin kommunikation och framgången i att vara lokal. PostNord har målsättningen att vidareutveckla sin stora fysiska kommunikationsaffär samtidigt som ett nytt omfattande digitalt kommunikationserbjudande skall tas fram. Uppdraget spänner över hela Kommunikationsaffären på hela den Nordiska marknaden.

Charlotte Svensson, chef för Affärsområde Communication Services i PostNord och medlem av Koncernledningen. Charlotte har arbetat många år inom Bonnier News och har varit delaktig i företagets digitaliseringsresa.

Branschdagen den 13 april kl. 11.25