Årets tävlingar!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Det är hög tid att planera för årets tävlingar. Vi försöker hela tiden utveckla Branschdagen
och därför har några tävlingskategorier försvunnit och vi har fyra helt nya kategorier!

ÅRETS LOKALSAJT *NY*
Den digitala närvaron blir allt viktigare. Denna tävlingskategori tittar på detta. Juryn kommer bedöma både innehållet och tekniken. Innehållet skall vara lokalt och relevant. Aktuellt och till nytta för läsaren. På den tekniska sidan bedöms teknisk design (mobil/web, surfplatta, snabbhet) och grafisk design. Skicka in exempel på innehåll och utseende samt beskrivande text.

ÅRETS SÄLJAKTIVITET *NY*
En ny tävlingskategori som vill fokusera på tidningens säljkår och deras arbete. Här vill vi uppmärksamma arbetet mot nya kundgrupper och nya kunder och belöna de som tar marknadsandelar från annan media, både för egen del och för gratispressen i stort. Meriterande är också att vårda relationen med de lokala affärsidkarna samt hur innovativ och nytänkande man är. Skicka in beskrivande text samt bildexempel från säljaktivitetens olika grafiska inslag.

ÅRETS INITIATIV *NY*
Här vill vi se nyskapande. Vad har tidningen trampat på för nya stigar. Eller
hur har man förnyat befintliga. Har man hittat nya intäktsvägar t.ex via sociala medier eller mobil, förnyat
annonsaffären, ökat användarnyttan.

ÅRETS ETTA *NY*
Hur designar man en bra första sida…hur kombinerar man bäst foto, redaktionell
text och annons för att skapa en etta som ger läslust.

ÅRETS REPORTAGE
Givetvis har vi kvar favoritkategorin med sina tre delar.

 • Sport, kultur, nöje
 • Politik, samhälle, näringsliv
 • Personporträtt

Utveckling av god journalistisk och publicistisk kvalitet.
Priset kan delas ut till ett enstaka reportag eller till en reportageserie men inskickat bidrag tävlar bara i vald kategori.
Juryn bedömer bidragen enligt följande kriterier:

 • Förmågan att genom val av ämne, stil, språkbruk, intervjupersoner med mera återspegla det som sker i det lokala samhället.
 • Förmågan att presentera artikeln på ett lättbegripligt och intresseväckande sätt.
 • Förmågan att beröra läsarna.

Bidragen skickas in som en PDF med reportaget samt information om journalist, kort beskrivning av reportaget etc på en separat PDF.

ÅRETS FOTO
Vad är en tidning utan bilder. Denna populära kategori växer för varje år.
Juryn bedömer förmågan att genom val av upplägg, stil, bildspråk och fotografiskt kunnande spegla det som sker i det lokala samhället. Det är även viktigt att bilden kan representera artikel eller reportage på ett lättbegripligt och intresseväckande sätt samt beröra läsarna.

ÅRETS GRATISTIDNING
Det mest prestigefyllda priset av de alla. Juryn för Årets Gratistidning kommer bedöma helhetsintryck av tidningen, läsvärde och upplevelse samt tidningens utveckling och nytänkande.

 

HUR TÄVLAR MAN?
Man tävlar genom att skicka in en anmälan och en kopia av varje tävlingsbidrag man önskar delta med. Sista datum att skicka in tävlingsbidrag är den 22 januari 2016! Observera att de som vill vara med och tävla om att bli Årets Gratistidning skall skicka in fysiska exemplar av tidningen. Ett från varje kvartal 2015, alltså fyra exemplar totalt. Dessa skall ha anlänt till kansliet senast den 22 januari!

Skicka tidningarna till:
Gratistidningarnas Förening
Box 12
513 21 Fristad.

Allt som skickas digitalt skall skickas i PDF format förutom fotografier som skickas i .jpg.
Skulle filerna vara för stora för att skicka som bilaga går det bra att använda Sprend eller liknande tjänst. Kontakta GTF´s kansli och informera om hur vi då kommer åt materialet. Tänk på att namnge filerna så det är lätt för oss att se tidningens namn och tävlingsbidragets namn. Tävlingsanmälan skall fyllas i för varje bidrag som skickas in.

Tävlingsanmälan 2016

Det går också bra att skicka in ett vanligt mail men då måste följande information finnas med:

 • Tidningens namn
 • Datum för publicering av tävlingsbidraget i den egna tidningen
 • Namn på skribent/fotograf/redigerare/säljare etc
 • Kort motivering/bakgrund
 • Vilken tävlingskategori bidraget tävlar i
 • Kontaktperson
 • Telefon till kontaktperson
 • E-post till konaktperson
 • Faktureringsadress

Oavsett om man använder det färdiga PDF-formuläret eller skickar ett vanligt mail skall man även skicka in en separat PDF fil per bidrag där man kan se bidraget.
Genom att skicka in ett tävlingsbidrag godkänner man följande villkor:

Vi är medvetna om och godkänner att Gratistidningarnas Förening kan komma att använda insänt material i digital form såsom på hemsidan, Nyhetsbrev, Facebook med mera samt i pressreleaser som är kopplade till Branschdagen. Övrig vidarepublicering av innehållet enligt ovanstående godkänns även förutsatt att publiceringen syftar till att beskriva Branschdagen, Gratistidningarnas Förening och/eller presentera detenskilda tävlingsbidraget.

Det utgår en avgift för varje inskickat tävlingsbidrag enligt följande:

 • Årets Lokalsajt – 300 kr
 • Årets Säljaktivitet – 300 kr
 • Årets Initiativ – 300 kr
 • Årets Etta – 300 kr
 • Årets Foto – 300 kr
 • Årets Reportage – 500 kr
 • Årets Gratistidning – 500 kr