100 miljoner extra under 2021 i mediestöd

papperinsamling Amanda
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Kulturminister Amanda Lind meddelade den 13 april att regeringen avser att skjuta till ytterligare 100 miljoner för att stärka mediestödet under pandeminåret 2021. En del av stödet skall stärka distributionsstödet och enligt svenska dagbladet skall ca 40 miljoner avsättas till detta.

Övriga 60 miljoner skall stärka mediestödet, som omfattar, Redaktionsstödet, Stödet till lokal journalistik (vita fläckar stödet) samt innovationsstödet.

Gratistidningarna har sedan starten av året påpekat för Kulturdepartementet att behovet av fortsatt stöd för utgivning av lokala gratistidningar är stort då restriktionerna kraftigt bromsar många av de branscher som är regelbundna annonsörer i Gratistidningen. Säger Ann-Louise Kleen, ordförande Gratistidningarna

Läs mer på regeringens hemsida

Läs mer på svd.se