TU vill avskaffa presstödet

pengar
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

TU – medier i Sverige presenterade sina synpunkter på ett reformerat press och mediestöd. Thomas Mattsson sa att det statliga presstödet bör läggas ned till SVT aktuellt i söndags. Med presstödet menar Thomas Driftsstödet på 6-700 miljoner som utgör ca två tredjedelar av det totala Mediestödet om 938 miljoner. (Förslag på att utökas under 2021 med ytterligare 100 miljoner).

Driftsstödet har överlevt sig självt och bör nu ersättas med en mer modern ordning där fria, oberoende medier snarare ges indirekta än direkta stöd”, skriver TU på DN-debatt.

Minskad moms och lägre arbetsgivaravgifter

TU föreslår att momssatsen för mediebranschen justeras ned eller slopas samtidigt som man önskar att arbetsgivaravgiften för journalister reduceras. Dessa båda förslag gör stöden till mediebranschen rättighetsbaserade och därmed skapas en långsiktighet och förutsägbarhet i stöden till medier.

TU föreslår vidare att stöden skall vara teknikneutral och affärsmodellsneutrala. Sammantaget menar TU att en reform som denna skulle leda till att mediebranschen och journalistiken utvecklas istället för att konserveras vilket i viss mån sker med dagens driftsstöd.

Läs mer på svt.se