#2 Inspirationsbilaga

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

BjäreNU

Vi har en idé som växt fram nu under helgen kring en bilaga till tidningen där vi har en tanke kring att lyfta dels vad vi faktiskt vet kring allt som händer men samtidigt lyfta vikten av att fortsätta aktivera sig och göra saker. Få in det lokala näringslivet och allt det som görs nu för att anpassa det som erbjuds till den situation vi befinner oss i. Vi ser inte att vi kan finansiera denna tidning med annonser utan har nu ikväll lagt ett förslag till en lokal stiftelse för att se om de kan tänka sig att gå in med finansiering. Om detta projekt når i hamn, vilket jag vet under morgondagen, kan jag återkomma med lite mer tankar kring hur vi bygger upp det. Här ser vi det som nya pengar helt och hållet vilket behövs just nu.