#3 Låt annonsörer berätta vad de gjort för att kunderna skall känna sig trygga

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Markbladet

Vi har fått ett par avhopp, men speciellt nyförsäljning har de senaste dagarna varit mer än trögt. Vissa projekt som vi säljer för framåt i tiden har jag tillfälligt stoppat försäljningen på, detta för att inte “förstöra” med ett nej som kanske blir ett ja vid förändrat läge. 

Här kommer ett bidrag från mig:

Självklart får man vara lite försiktig med annonsbudskap relaterat till coronaviruset. Corona-rabatter eller liknande är nog INTE att rekommendera. Men en tanke är att våra annonsörer (främst handel) – som också måste sälja – kommunicerar åtgärder som gör det tryggt att besöka dem. Exempelvis: Välkommen till x, vi har nu gjort det extra tryggt för dig att handla hos oss.” Följt av argument (vad man nu kan hitta på):

– Fler öppna kassor för att förhindra täta köer.

– Luftrenare med reglerad luftfuktighet (viruspartiklar sprids lättare i torr luft). 

– Avstånd mellan kunder. 

– Uppmana kunder som känner sig sjuka att senarelägga sitt besök. 

– Kanske kan man förlägga viss försäljning utomhus. 

– Hygienåtgärder såsom handsprit, ökad städning, desinficering av handtag m.m.