Nyhetsarkiv

Kurs i ansvarigt utgivarskap

Platser kvar till ansvarig utgivarutbildningen om två veckor!Anders Ahlberg håller återigen en väldigt uppskattad halvdags ansvarig utgivarutbildning för Gratistidningarnas journalister.

Läs mer...