Kurs i ansvarigt utgivarskap

Anders_Ahlberg_Göteborg_Book_Fair_2011 redigerad
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Platser kvar till ansvarig utgivarutbildningen om två veckor!
Anders Ahlberg håller återigen en väldigt uppskattad halvdags ansvarig utgivarutbildning för Gratistidningarnas journalister. Även om du inte är ansvarig utgivare idag har du stor nytta av att i grunden gå igenom alla beslut kring publiceringar som man kan ställas inför. Passa på att delta i denna och bli en nyttig kunskap rikare under hösten. Ni tidningar idag som ännu inte har utsett en ställföreträdande ansvarig utgivare har nu möjlighet att utbilda en och därmed kunna ta fullt utgivaransvar även under semestrar och sjukdom. 
Efter kursen skickas intyg till alla som genomgått utbildningen.
Pris endast 3495:- är ni fler från samma tidning, betalar tillkommande deltagare endast 1495:-

15 september kl 9.00-13.00
Digital utbildning
Ansvarig utgivare av gratistidningar

Digital utbildning i Zoom
Max 15 deltagare
Föreläsning samt gruppövningar
Pris 3495:- 
(icke medlemmar 4995:-)
Kursledare: Anders Ahlberg
Anders Ahlberg är rutinerad ansvarig utgivare och har genomfört ett flertal utbildningar i ansvarigt utgivarskap för både TU och Sveriges tidskrifter.

OBS!. Ange namn, tidning, mobilnummer i anmälninsgmailet