AI kurs för journalister

7d1694ae-4aec-6b8a-3d7d-9b022b7000e0
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

OBS – Framflyttad till hösten
Kurs i AI för journalister
– med praktisk tillämpning, spara tid och arbete med enkel hjälp av AI, vi lär dig prompta på ett effektivt sätt som underlättar ditt redaktionella arbete rejält.Kursen genomförs digitalt via Zoom så att man kan medverka oavsett var i landet man har sin redaktion.
Tre kurstillfällen i augusti och september.

Innehåll och konkret värde
Hur kan man använda AI-verktyg som journalist? Vilka är möjligheterna och fallgroparna? I kursen introducerar vi redaktionell AI på ett handgripligt och praktiskt sätt för redaktioner med begränsade resurser.

Du kommer att kunna använda AI i ditt dagliga arbete direkt efter kursen och känna dig trygg i hur och vad AI kan användas till för att hjälpa dig effektivisera ditt journalistiska arbete. 

INNEHÅLL

Tillfälle 1: AI som skrivkompis
Hur kan man använda chatbottar som ChatGPT som journalist? Och hur ska man inte använda dem? 
Vi varvar kort teori med praktiska övningar i AI-verktyg för rewrites, rubriksättning, versionering, textsammanfattning med mera. 
Tillfälle 2: Redaktionell AI i praktiken – så gör andra
Vi tittar på praktiska tillämpningar med AI och gör ett digitalt studiebesök. Hur använder branschens bästa AI i sin vardag? Vad skulle AI kunna göra för nytta hos just er? Hur ska man se på AI-genererat innehåll som publicist?
Tillfälle 3: Redaktionens första AI-assistent
Med kunskaperna från dag ett och inspirationen från dag två bygger vi redaktionens första AI-assistent. Vi visar på verktyg för att bygga enkla och avancerade AI-lösningar utan någon programmeringskunskap.
Lär av de bästa
Kursen leds av några av Sveriges ledande datajournalister. Leo Wallentin och Jens Finnäs är grundare av nyhetstjänsten Newsworthy med över fem års konkret erfarenhet av redaktionell automatisering. Lasse Edfast är frilansjournalist, dokumentärproducent och researcher.  

Pris: 4900 kr för medlemmar för alla tre kurstillfällena.
(vid fler deltagare från samma tidning betalar ni 2400 kr för tillkommande deltagare)
(icke medlemmar 7900 kr)
Max 20 deltagare
OBS ANMÄLAN TILL Dennis@dennisgratistidningarna.se