Vi ser tillbaks på årets branschdag

Samlingsbild bilder
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Branschdagen i år var lite speciell, med tanke på att föreningen firar 50 års jubileum.

Dagen blickade mot framtiden, och hade fokus på de kommande 50 åren, eller i alla fall de kommande fem åren?… Vi bjöd in till partnermässa och i samma lokal hölls korta föredrag om branschens utveckling. Vi delade också med oss av goda exempel  från medlemsföretag på scenen för att stimulera internt erfarenhetsutbyte.

Myndigheten för Psykologiskt försvar var på plats och talade om lokala mediers roll för att motverka desinformation i samhället. RAM med Staffan Hulten var på plats och talade om hur och varför Gratistidningen når räckvidder långt över andra mediekanaler och vad effekten av detta leder till för annonsörers marknadsföring.

Dagen avslutades med jubileumsmiddag som bjöd på prisutdelningar och en tidsresa bakåt i tiden från Föreningens 50 åriga historia.  

Se bilder från dagen och kvällen här

Utvärdering av branschdagen

Generellt var deltagarna nöjda med årets branschdag. Lagom med Partners och programmet var matnyttigt utan att vara för tungt. Att vara i samma lokal med både partners och föredrag var något som de flesta verkade tycka vara an bra lösning. Generellt upplever de flesta deltagarna att de har stor nytta av att träffa partners denna dag och får med sig konkret affärsnytta hem. Det är värdefull feedback till oss som arrangörer. Informationen från Gratistidningarna uppskattas också på ett större sätt än för några år sedan då den i stort sett saknades… Middag och prisutdelningar på kvällen tillsammans med den unika för året tidsresan har också uppskattats av både äldre medlemmar och yngre. Helhetsbetyget för branschdagen var Toppen! 60%, Världsklass 30%, Bra 10%

Utvärdering av dagen hittar ni här