Debatt om presstöd

Tidningar i bunt-1
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

De senaste veckorna har det debatterats en del om presstödet från Gratistidningarnas sida. Debatten startade med att Robert Sundberg på dala demokraten ansåg att kraven för lokalproducerat innehåll i presstödstidningar borde sänkas. Det ansåg inte Gratistidningarnas förening som svarade dem i en debattartikel. Diskussionen fortsatte med att presstödet inte fanns för ägarnas skull utan för att skapa balans mellan höger och vänster opinion. Gratistidningarna svarade med att det inte nyttjar så mycket att skriva åsikter om väldigt få läser dem, presstödstidningarna blir en sorts åsiktsbubbla…
Läs repliken här