Runda bordssamtal med PostNord

PostNord
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

En gång per år sitter Gratistidningarna ner runt bordet med Post Nord för att diskutera marknaden möjligheterna och utmaningarna för branschen. OBS vi förhandlar inte villkor med PostNord och ingen annan leverantör heller.
Dock får vi information om vad som är på gång och hur de planerar förändringar i sina villkor till kommande år. Vi ger vår syn på de förändringar som vi anser är dåliga för er medlemmar. Ibland att de hänsyn till våra synpunkter ibland inte.

Följande förändringar har vi förhandsinfo om till 2019

1. Mottagargrupperna Företag och Kontor slås ihop till enbart Företag
2. Möjlighet att tacka nej till distribution pga. stor volym vissa dagar. Detta innebär att PostNord kan neka en kund att distribuera en viss dag för att volymen i brevlådan denna dag redan är stor och brevbäraren helt enkelt inte klarar mer utdelning.
3. Prishöjning aviseras om 2%
Vänd dig till din PostNord säljare om du vill veta mer om dessa förändringar.