Demokratin är beroende av en stabil postdistribution

PostNord
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Men PostNord har satt på sig skygglappar för allt annat än sin miljardvinst.

PostNord höjer priserna med ytterligare 3-10% för gratistidningar inför 2021 samtidigt som man planerar en avsevärd försämring av utdelningen. Detta för att täckahögre kostnader då antalet brevförsändelser minskar.

Gratistidningarnas branschorganisation är kritiska till Postnords åtgärd.

– I ett läge där coronapandemin slagit stenhårt mot många tidningar och den lokala journalistiken behöver stöd för att överleva krisen, så är det anmärkningsvärt att ett statligt ägt bolag höjer priserna utan att ha någon som helst dialog med branschen. Postnords agerande är tondövt, säger Dennis Oscarsson Krook på Gratistidningarna.

Organisationen menar att Postnords argument, om högre kostnader på grund av minskad postutdelning har använts flera år i rad och att vissa kunder har fått möta kostnadsökningar om upp emot 30% sammantaget.

Gratistidningarna har under pandemin sökt dialog med Postnord och kommit med olika förslag på lösningar men upplever inte att man fått någon respons från Postnord.

– Det är oroväckande att den dominerande svenska distributören brister så i lyhördhet, inte minst nu när den lokala journalistiken har så stora utmaningar. Dessutom är det märkligt att en statlig aktör med ett demokratiuppdrag inte lyssnar på aktörer som för demokratin har stor inverkan och ansvar. Säger Ann-Louise Kleen, ordförande Gratistidningarna

Avvakta postutredningen

GTF menar att PostNord bör avvakta sin försämring av utdelningen med sina försök till tvådagars utdelning tills dess att den nyligen tillsatta postutredningnen är klar. Då direktiven tydligt pekar på vikten av postdistribution av tidningar.

”Ytterligare en aspekt handlar om distributionen av tryckta nyhetstidningar och tidskrifter. Distribution av tidningar är viktig ur ett demokratiperspektiv och i dag är utdelning via ordinarie postgång en förutsättning för att tidningar ska kunna levereras till hushåll i hela landet.”

Eftersom detta är en viktig samhälls- och demokratifråga, inte minst för landsbygdens demokrati och utveckling, som nu kommer att bli föremål för utredning, så vill GTF, om PostNord inte själva tar sitt ansvar och fattar beslut om paus i avvaktan på utredning,att regeringen, genom ett tydligt ägardirektiv, tillser att den försöksverksamhet med varannandagsutdelning som PostNord redan inlett, hålls kort och inte rullas ut i större omfattning eller än värre permanentas. Om inte en paus sker nu så kommer en stor del av den infrastruktur som idag finns hos PostNord vara nedmonterad innan utredningen skall vara färdig 2023. Möjligheten att då bygga upp den igen kommer att vara begränsade och kostnaden hög. 

Stora samhällsvärden står således på spel, direkt ekonomiska men framförallt demokratiska genom bevarande av den lokala journalistiken och framförallt den lokala demokratin.

För Gratistidningarna 2020-11-16

Ann-Louise Kleen, ordförande 070-328 98 01
Dennis O Krook, projektledare, 0708-99 29 01