100 gratistidningar erhöll nytt redaktionsstöd

papperinsamling Amanda
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

I december beslutade mediestödsnämnden om vilka medier som skall ges det nya redaktionsstödet. Bland de 230 ansökningar som kom in till myndigheten gavs 100 Gratistidningar stöd. Tillsammans delade de på ca 35 miljoner kronor.

Stödet är ett värdefullt erkännande för alla de lokala viktiga gratistidningar som skapar och distribuerar nyheter demokratiskt till alla i sitt utgivningsområde. Det är en tydlig signal att dessa medier fyller en viktig funktion för den lokala demokratin genom att informera medborgarna om vad som händer och sker i deras närområde, när ingen annan gör det.

Vid sidan av signalvärdet är stödet såklart viktigt i reella ekonomiska termer och bidrar stort till att hålla många av de lokala gratistidningarna runt om i landet flytande och levande under den historiska pandemin som satt mångas verksamheter under stark press.

Redaktionsstödet beslutades av riksdagen på initiativ av kulturminister Amanda Lind införas under våren som ett krisstöd under 2020, och som ett fortsatt stöd för medier utan presstöd under kommande år med start 2021.

En mångfald av starka och oberoende medier i hela landet är en förutsättning för en väl fungerande demokrati. Alla människor, oavsett var i landet de bor, ska ha tillgång till ett allsidigt nyhets- och medieutbud av hög kvalitet. Skriver myndigheten på sin hemsida

Läs mer om vilka tidningar som fick redaktionsstöd här.