Fördelning av redaktionellt innehåll i Gratistidningarna 2018

b337d1f9-3df5-431e-88f1-1278134a226b
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

I en medlemsundersökning under våren kartlades de svenska gratistidningarnas innehåll. Fördelningen har självskattats.