Vad händer om de stora mediehusen lämnar lokalmarknadens annonsaffär?

Läser mitti
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Medievärldens analysbrev berättade i veckan om att Stampen och Allers byter strategi. Stampen säger upp 10 tjänster på marknadsavdelningen och ytterligare 20 annonssäljare beräknas lämna efter ett avgångserbjudande. Annonskunderna är inte tillräckligt många har man kommit fram till.
https://www.medievarlden.se/2018/05/stampen-medias-vd-om-den-nya-strategin/
Aller Media säger upp hela 100 personer i omställningen från Papper och annonser till digitalt och läsarintäkter.
https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2018/05/28/100-personer-far-lamna-aller-media/

Tankevurpan
I en rapport från Reuters Institute från 2017 konstateras att framtidens annonsintäkter inte kommer att kunna finansiera en traditionell stor redaktion. En person från New York Times uttrycker i rapporten:
“Den största tankevurpan vi gjorde var att vi trodde att transformationen var från print till digitalt, när vad vi i själva verket gjorde var en transformation av affärsmodellen från annonsintäkter till konsumentintäkter, vilket är väldigt, väldigt annorlunda.”
Medievärlden drar slutsatsen från rapporten och i ljuset  av Stampens och Allers neddragningar att resursförflyttning sker från annonsavdelning till prenumerationsavdelningar eftersom fokus flyttas till läsar- och prenumerationsaffären.

Möjlighet för gratistidningen
Min slutsats blir att det innebär en möjlighet för gratistidningar på den lokala annonsmarknaden. Om stora mediehus flyttar fokus från annonsaffär till läsaraffär är det för att den lokala annonsaffären krympt och man har svårt att erbjuda en relevant produkt i den traditionella prenumerationstidningen. Det innebär INTE att annonsaffären försvunnit för räckviddsmedier. Andelen av reklammarknaden för räckviddsmedier har visserligen minskat de senaste 10 åren, men det från en riktigt stor andel. Den finns fortfarande kvar! Och om gratistidningen är det enda räckviddsmediet som vill vara kvar på den lokala marknaden, så ser framtiden verkligt ljus ut.

Dennis O Krook