Förtydligande!

Postnord
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Gratistidningarnas Branschorganisation håller “runda bords samtal” med PostNord 2 ggr per år. Syftet är att dela erfarenheter om marknaden och omvärlden för att på bästa sätt skapa förutsättningar att ge ut tidningar. Under hösten har vi getts möjlighet att “tjuvkika” på PostNords villkorsförändringar inför kommande avtalsår. Detta för att vi skall kunna ge information till medlemmarna i ett så tidigt skede som möjligt då PostNord inte har skyldighet att meddela förändringar mer än 1 månad före förändring vilket i många fall lett till att dessa kommit tidningarna tillhanda i december.
Vi har INTE förhandlat villkor, och är ingen förhandlingspart gentemot PostNord och heller ingen annan leverantör. Det har förekommit uppgifter om att PostNords villkor är förhandlade med Gratistidningarnas Förening och dessa uppgifter är felaktiga. Vi har såklart synpunkter från branschen på villkoren vilka vi också förmedlar, men förhandlar INGA villkor