Lars-Johan Åge överraskar som talare på branschdagen

Lars-Johan-Åge
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Konsten att komma överens!

Att samarbeta och hitta en gemensam väg framåt är den största framgångsfaktorn i mänsklighetens historia. Den är lika avgörande och aktuell för dagens organisationer. Vi kallar det att komma överens. Att komma överens skapar effektivt värden för alla inblandade och stärker relationer både inom och utanför organisationen. På samma sätt är kostnaderna för att inte komma överens i den egna organisationen, i teamen eller med kunder gigantiska. I form av mindre trivsel, ökad stress, sämre prestation, lägre resultat och missade möjligheter.

Lars-Johan Åge är ekonomie doktor på Handelshögskolan i Stockholm, utbildad på Harvard Law School och anlitad av FBI och den svenska polisen. Lars-Johan är författare till boken ”Konsten att göra affärer” och listad i Dagens Industri som en av Sveriges populäraste föreläsare.
Branschdagen den 13 april kl. 13.25