Gratistidningar upplåter plats för Samhällsinformation från MSB

Symbol GTF räckvidd
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Gratistidningar tillskrev Myndigheten för samhällsskydd och Beredskap under måndagen efter att deras uppdrag att informera svenska medborgare om Corona epidemin. Staten budgeterade 75 miljoner kronor för infromationsinsatsen.

Brevet som finns att läsa här eller nedan gick till:

Morgan Olofsson, Kommunikationsdirektör
Anna Lindbäck, Pressansvarig
Dan Eliasson, Generaldirektör
Marcus Årskog, Pressekreterare
Anneli Borgholm Söder, Chef Operativa avdelningen
Camilla Asp, Chef för avdelningen för krisberedskap och civilt försvar

Vi vill från Branschorganisationen för Gratistidningar i Sverige lyfta möjligheten att verkligen nå fram till så många som möjligt av Sveriges medborgare. Genom landets alla lokala Gratistidningar som distribueras hem till samtliga hushåll i respektive kommun kan medborgare oavsett samhällsklass, utbildning, ålder, ekonomi eller ursprung ta del av den viktiga informationen om Corona.

Fakta

  • Gratistidningarna distribueras hem till 4,6 miljoner hushåll. (Endast 2% säger “nej tack till Gratistidningen” på sin brevlåda)
  • Räckvidden är i genomsnitt 64%
  • ”Liggtiden” på tidningarna är flera dagar, ofta till nästa nummer kommer veckan därpå. (Pickup times 1,64)
  • Läst andel av tidning är 71%
  • Förtroendet bland läsarna för ”sin” egen gratistidning är högt vilket gör att samhällsinformation från kommun och myndighet får hög trovärdighet.

Alla måste bidra! – Landets Gratistidningar erbjuder sidor/ annonsutrymme för information om Corona till 50%* av ordinarie kostnad.

För mer information 

Kontakta Dennis O Krook, Gratistidningarnas Branschorganisation, dennis@gratistidningarna.se, +46 708 992901

eller Patrik Vincent på säljbolaget SprintAD, patrik.vincent@sprintad.se, +46 70 586 13 08  (Central försäljning och bokning av annonser till flertalet av Sveriges Gratistidningar)