Lokal journalistik tillgänglig för alla i hela landet! – Nu behöver den hjälp!

papperinsamling Amanda
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Eller rättare sagt 4,6 miljoner hem behöver hjälp att få lokala nyheter.

Gratistidningarna har tillskrivit Kulturminister Amanda Lind med en begäran om stöd för lokal journalistik i Gratistidningar.

Gratistidningar har skapat lokal samhällsnytta i decennier utan hjälp – men NU behöver dessa tidningar och denna lokala journalistik hjälp.

Gratistidningar har under alla år skapat samhällsnytta utan att få ta del av statliga presstöd som idag utesluter gratistidningarna, något vi försökt förändra och hoppas kommer få gehör i den utredning av presstödet som nu pågår. Men i det akuta läge vi nu befinner oss i, är det av yttersta vikt att vi får ta del av de statliga ekonomiska stöd som regeringen nu aktivt jobbar med. 

Utan ett stöd under Corona-krisen kommer många av landets medborgare bli utan sin lokala gratistidning och många kommuner kommer att bli utan lokal journalistik.

Läs brevet till Kulturminister Amanda Lind här