Gratistidningarna ber om stöd!

papperinsamling
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Vi har skapat lokal samhällsnytta i decennier utan hjälp – men NU behövs ett stöd

Vi har under alla år skapat samhällsnytta utan att få ta del av statliga presstöd som idag utesluter gratistidningarna, något vi försökt förändra och hoppas kommer få gehör i den utredning av presstödet som nu pågår. Men i det akuta läge vi nu befinner oss i, är det av yttersta vikt att vi får ta del av de statliga ekonomiska stöd som regeringen nu aktivt jobbar med.

Utan ett stöd under Corona-krisen kommer många av landets medborgare bli utan sin lokala gratistidning och många kommuner kommer att bli utan lokal journalistik.

Gratistidningarna ser två viktiga funktioner som behöver säkerställas i samhället i rådande krisläge:

1. Att det skapas lokal journalistik och relevant information i krisen.

2. Att denna journalistik och information når samtliga medborgare demokratiskt

Läs Gratistidningarnas krav till ministern här