Hat och Hot mot journalister

7e4cb1c7-123e-4bb2-b3ba-75879018a544
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Att vara journalist kan vara ett utsatt jobb på många sätt och i ett nytt medielandskap med sociala medier är hatet ett växande problem som breder ut sig i alla grupper i samhället. Journalister är ofta extra utsatta. Inte sällan övergår hatet i hotelser via sociala medier och mail.

Demokratijouren
Kulturdepartementet har gjort flera insatser för att motverka utvecklingen. Ett av initiativen är att Fojo startat Demokratinjouren som samlar information och handlingsplaner för redaktioner där man kan förbereda redaktionerna på hat och hot och hur man tacklar problemen när de väl dyker upp.

Många journalister vittnar om självcensur för att slippa från obehaget, stressen och rädslan som hat och hot kan innebära. Det är en utveckling som inte är bra för lokaldemokratin. Samtidigt kan ingen redaktör tvinga en medarbetare att göra jobb som innebär hat och hot.
Men genom att förbereda sig och arbeta med dessa frågorna på redaktionerna löpande kan man stötta varandra och hantera problemen på ett bättre sätt.

LÄNK till demokratijouren