Hat och Hot på redaktioner allt vanligare!

7e4cb1c7-123e-4bb2-b3ba-75879018a544
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Journalister och redaktioner utsätts allt oftare för hat och hot i arbetet. Kulturminister Alice Bah Kuhnke har sagt att detta är i förlängningen ett hot mot demokratin och det fria ordet. Fyra av tio journalister har enligt journalistförbundets undersökningar någon gång blivit utsatta för kränkningar, påtryckningar eller trakasserier i sitt arbete. Var fjärde journalist uppger att de har undvikit att skriva om ämnen som en följd av hat och hot.

Förutom att det är ett hot mot demokratin är det också ett arbetsmiljöproblem och Gratistidningarna väljer att aktivt stötta medlemmarnas arbete för att förebygga hat och hot på redaktionerna runt om i landet.

Tre grundläggande punkter för att förebygga hot på redaktionerna:
1. Hot mot en medarbetare är hela medieföretagets angelägenhet och ansvar.
2. Polisanmäl och synliggör förekomsten av hot.
3. Följ systematiskt upp polisanmälan.

I länken nedan finner ni Journalistförbundets riktlinjer med åtgärdslistor i punktform för att förebygga hat och hot, men även punktlista vad ni bör göra när hot framförts.
Journalistförbundets riktlinjer för att förebygga hot mot journalister (pdf)

Ta fram en lokal åtgärdsplan för att förebygga hat och hot – INNAN det händer!
Önskar ni hjälp eller mer info för ert arbete med att förebygga hat och hot kontakta dennis@gratistidningarna.se