Native advertising – trender och beskrivning

bild 5
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Native är en av de senaste och hetaste trenderna inom reklam, och många medier sätter stort hopp till denna form av marknadsföring. Native kan beskrivas så här:
”Annonsering som följer samma beteende som resterande innehåll och är utformad så att användaren upplever det som en naturlig del av plattformen. Native advertising är en del av det bredare begreppet content marketing, som avgränsas genom det faktum att native advertising alltid är betalt utrymme.”

Native Advertising institute har tagit fram en trendrapport om Native i magasin och delar av den är intressant  att läsa. Den visar att mer än hälften av alla publicister av magasin erbjuder Native och ytterligare 37% planerar det. Dvs nästan alla implementerar Native i sina tidningar.De förväntar dessutom att en tredjedel av deras intäkter kommer att komma från Native under 2018 och blir då en verkligt viktigt intäkt för magasinen.
Axplock ur trendundersökningen som gjorts bland 140 magasin från 39 länder.

 • 90% anger att Native är viktigt eller mycket viktigt för deras magasin.
 • Endast 11% anger att dom inte planerar att ha Native i deras magasin
 • 19% av intäkterna kommer idag från Native hos de tillfrågade.
 • 79% tror att intäkterna från Native kommer att öka.
 • 68% involverar sin redaktionella personal i framtagningen av Native
 • 76% säljer Native i kombination med traditionell annonsering.
 • 59% tar mer betalt för Native (15% tar mindre betalt)
 • På frågan om vilken som är den effektivaste Nativeformen svarar
  • 50% artiklar i print
  • 65% artiklar online
  • 61% video innehåll
  • 21% infografik
  • 43% sponsrade länkar på Facebook
 • Utmaningarna med att arbeta med Native är:
  • Övertyga annonsörerna om att vara ärliga och trovärdiga.
  • Träna säljteamen i att sälja Native
  • Skapa en effektiv strategi för Native…
 • 69% ser den skrivna presenterade Nativehistorien som den största möjligheten till framgång.
 • 69% anser att deras styrka ligger i den redaktionella expertisen och kunskapen.
 • Endast 16% har upplevt klagomål från läsare med Native innehåll
 • De flesta (52%) märker Native med “sponsrat innehåll)

Ni kan ladda ner rapporten i sin helhet här:
http://offers.nativeadvertisinginstitute.com/native-advertising-trends-2016-magazines

IAB har tagit fram riktlinjer för Native advertaising i Sverige och ni kan ta del av dem här:
http://iabsverige.se/wp-content/uploads/Riktlinjer_för_native_advertising_09.pdf

Läs även Metros försäljningschef Mikael Samuelssons beskrivning av begreppen här:
http://annons.di.se/aktuellt/ar-det-content-eller-native