Hushållsnära återvinning av papper hotar lokaljournalistik och gratistidningars affär

papperinsamling Amanda
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest


Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att författa ett konkret förslag på förordningstext om hur framtida hushållsnära insamling skall ske. Enligt Pressretur så samlas redan över 90% av allt papper in igen och återvinns. Med ett ökat krav på hushållsnära insamling beräknas andelen öka till 92 procent. Men kostnaden för den ökning riskerar höja papperspriser med 20 procent. Gratistidningarna har skrivit till näring-, miljö-, och kulturministern då detta riskerar att radikalt försvåra utgivning av lokala gratistidningar och då även riskerar att försvåra för den redan utsatta lokala journalistiken.

Debattartikeln är fri att publicera i alla tidningar runt om i Sverige.
Den är även fri att saxa ur, men då med egen underskrift.

Du hittar hela artikeln här