Samtal med Kulturdepartementet om stödet för lokal journalistik i framtiden

papperinsamling Amanda
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

I maj månad träffade representanter för Gratistidningarna Kulturminister Amanda Lind och delar av hennes stab för att diskutera gratistidningarnas roll i det framtida medielandskapet. Vi upplevde samtalet givande och att intresset för gratistidningar som lokal nyhetskanal växer hos beslutsfattarna i regeringskansliet.

Liten insats – stor effekt
Vår idé: Om 20 procent av mediestödet skulle avsättas till gratistidningar, skulle det kunna fördubbla den lokala journalistiken i ca 200 gratistidningar, och då dessa läses av i snitt 65 procent av de invånare som bor i lokalområdet skulle en liten stödinsats få väldigt stor effekt och nå väldigt många medborgare” Tanken landade, i våra ögon, väl hos ministern som fann tanken intressant. Men demokratins hjul maler långsamt… Och vi lär arbeta mycket mer för att den skall sätta sig och på många olika plan.

Gratistidningarna kommer att följa upp med ytterligare möte under tidig höst för att ge synpunkter på hur denna första omgång av stödet fungerat för lokal gratistidningar. 
Har du synpunkter på hur stödet skall utvecklas skicka dina tankar i mail till: dennis@gratistidningarna.se