Kallelse till medlemsmöte

images
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Välkommen till medlemsmöte i Stockholm den 24 oktober

Plats: Hotell Ariadne, Södra kajen 37 / Positionen 117
Tid: 16.30

AGENDA
1. Mötet öppnas
2. Val av ordf. att leda mötet
3. Val av sekreterare.
4. Val av två justerare
5. Fråga om mötet utlysts stadgeenligt
6. Information om föreningens arbete och målsättningar
7. Förslag på justering av stadgar, Se bilaga.
(§ 14 ÄNDRING AV STADGAR Beslut om ändring av föreningens stadgar kräver två tredjedels majoritet vid två på varandra följande möten varav ett skall vara årsmöte.)
8. Information om Branschdag 2018
9. Övriga frågor
10. Mötet avslutas

Bilagor
Gratistidningarna utvecklas
Förslag på stadgeförändringar
Kallelse som PDF fil

Hotell Ariadne ligger på gångavstånd till kajen där EFFEKT-kryssningen avgår. Incheckning och påstigning kl. 18.30

16 Augusti 2017
Styrelsen
Branschorganisationen
Gratistidningarnas Förening GTF

OBS! Mötet är endast öppet för medlemmar i Gratistidningarnas förening.

Meddela senast den 10 oktober om ni deltar i medlemsmötet.
Jag anmäler mig till medlemsmötet