Lokal demokrati kostar 

Gratistidningarna 2022 på Anglais
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

och måste få göra det även i en övergångsperiod

DEBATT

Regeringen behöver skjuta till 240 miljoner per år under övergången från gammalt driftstöd till nytt modernt redaktionsstöd. Annars riskerar både de gamla stödmottagarna och de nya lokala medierna som utredningen vill värna att skadeskjutas och en del till och med under övergångsperioden.

Övergångsstödet måste finansieras

I den proposition om ett nytt mediestöd som väntas komma före sommaren finns ett orosmoment! Räcker pengarna till det som politikerna förväntar att de lokala medierna skall göra med de stöd man vill utlysa? Ett stöd som statiskt stöttat prenumererade dags- och veckotidningar under ett halvt sekel skall förändras och anpassas till en ny värld. En ny medievärld, en ny teknikvärld, en ny publik, och inte minst ett nytt lokalt demokratiskt samhälle som utmanas av utanförskap, nyhetsundvikande samt omedveten och medveten desinformation i framför allt sociala medier. 

För att ge rimliga villkor för gamla medier att anpassa sig och inte dra undan mattan genom att förändra stödincitamenten över en natt föreslår Medieutredningen en övergångsperiod på 5 år, där det gamla driftstödet fasas ner och det nya föreslagna redaktionsstödet fasas upp.

Gratistidningarna förstår och sympatiserar med behovet av ett övergångsstöd för att säkerställa granskning och journalistik i hela landet. Vi vill dock betona att detta stöd då behöver vara en del av den helhet som EU har att ta ställning till när nuvarande tillståndsperiod går ut vid årsskiftet 2023-24. Vi menar också att övergången, som enligt uträkningen beräknas kosta 240 miljoner per år 2024-2028, inte allena kan finansieras med reducerade stödbelopp i det framtida mediestödet utan att mediestödsbudgeten måste förstärkas under övergångsåren. 

Den fördröjning på fem till sex år innan det nya stödet kan verka fullt riskerar annars att bli förödande för många av de publikationer som det nya stödet med sin inriktning avser att värna. ”För de lokala tidningarna slår exempelvis omfattande kostnadsökningar på tidningspapper och distribution hårt. Reducerade stödnivåer parat med ökade priser hotar redan i dag just den lokala journalistiska bevakning som det nya mediestödsförslaget syftar att stödja.”

Därför är det viktigt att politikerna inser att det stöd som de har att besluta om måste finansieras till fullo annars riskerar övergångsperioden att ta kål på många av både de ”gamla” lokala dagstidningarna och de nya medierna där bland annat gratistidningarna är en viktig aktör som i över hälften av landets kommuner distribuerar nyheter demokratiskt till alla. Det inställda redaktionsstödet under 2022 med anledning av att pengarna inte räckte till, är ett färskt exempel på när mycket resurser från både regeringspolitiker, tjänstemän och mediebranschen lagts på att ta fram ett mediestöd som anses viktigt för samhället och den lokala journalistiken. Samtidigt har regeringen inte skjutit till ekonomiska resurser som Myndigheten för press Radio och TV skall använda för att dela ut till de lokala medierna.  

Beslutet är enkelt och har redan utretts då medieutredningen beräknat kostnaden för övergångsstödet till 240 miljoner per år. Alltså är det den summan som behöver skjutas till.

För Gratistidningarna 2023-06-12

Dennis O Krook, projektledare, 0708-99 29 01

Ann-Louise Kleen, ordförande 070-328 98 01