Proposition om nytt mediestöd

Parisa Liljestrand, kulturminister
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Regeringen med Kulturminister Parisa Liljestrand har lagt fram en proposition om en lag för nytt mediestöd från 1 januari 2024. SVD utmålar gratistidningarna som vinnare i det nya stödsystemet. Vi i gratistidningarnas förening menar att vinnarna är medborgarna som får gratistidningen och den lokala journalistiken gratis i brevlådan som är rättmätiga vinnare. Det är trots allt dem som betalar mediestödet med sina skattepengar.

I det gamla presstödet gick skattepengarna till dem som prenumererade på en dagstidning, övriga som inte hade råd eller den vanan fick vara med och finansiera journalistiken , men aldrig ta del av den. I Gratistidningen får alla demokratiskt ta del av innehållet, oavsett inkomst, kultur, eller tradition av att prenumerera på en tidning.

Några insikter från “proppen“:

Gratistidningarna har i sitt remissvar och i debatt och dialog med politiker lyft fram att övergångsstödet måste finansieras av staten och inte av de nya medierna som stödet öppnar för. Detta har regeringen lyssnat på och föreslår att medel tillförs med 50 miljoner under 2024 och 2025, 100 miljoner 2026, 150 miljoner 2027, 100 miljoner 2028 och slutligen 50 miljoner under 2029 då det gamla presstödet skall vara helt utfasat och det nya redaktionsstödet etablerat. Detta är en viktig åtgärd för att inte de medel som bedöms landa hos gratistidningar skall vara decimerade under 5-6 års tid.

Vidare så har förtydligande gjorts kring det egenproducerade material som krävs för att erhålla redaktionsstöd. Se utkast nedan.

har ett exklusivt, egenproducerat redaktionellt innehåll som till övervägande
del består av nyhetsförmedling och granskning och som utgör en väsentlig del av
mediets hela redaktionella innehåll.

En skärpning av andelen lokalt exklusivt redaktionellt innehåll föreslås också:

Det exklusiva, egenproducerade redaktionella innehållet ska till övervägande del bestå av nyhetsförmedling och granskning. Med övervägande del avses mer än hälften av det redaktionella innehållet.

Sammanfattningsvis så bör det nya mediestödet enligt regeringens förslag innebära att många fler medborgare ges möjlighet att ta del av mer och bättre lokal journalistik. Det är en stor samhällsvinst!

Foto: Johannes Frandsen/Regeringskansliet