Mall för tillgänglighetsplan

Digital accessibility
Gratistidningarna har tagit fram en enkel mall för hur du på tidningen kan skapa en tillgänglighetsplan för tidningen och arbetsplatsen. Tillgänglighetsplanen är obligatorisk i de fall man skall söka stöd i någon form, och en självklarhet för en modern arbetsplats.
Maila: dennis@gratistidningarna.se så skickar han ut en kopia till dig.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest