Mediabyråerna förmedlade 1,6 miljarder under sommarmånaderna

Mediabyråbarometern juli
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Mediabyråinvesteringarna ökade med hela 2,4% under juni och juli.
De investeringar i media som görs via Sveriges Mediebyråers medlemmar, ökade under sommaren med 2,4 procent, jämfört med samma månader förra året.

Radio fortsätter att öka mest med 21,8%. Dagspress landsort gick bak 1% i Juni men fram 3% i Juli med 19% och har en nedgång på -4% jan-juli.
Dagspress storstad fortsätter att rasa hela -14% i juni respektive -25% i juli och har nu tappat totalt  -23% jan-Juli.
DR/annonsblad ökar med 4% i juni och 2% i juli och har en liten nedgång jan-juli om -5%.

Läs mer på Sveriges Mediabyråers här