Mediabyråinvesteringarna minskade med över 12 procent under augusti

medibyråbarometern aug 2019
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Samtliga medieslag backade under augusti vilket är lätt att förstå då annonseringen var intensiv i jämförbar månad förra året med stundande val och valannonsering. Fackpress och populärpress hade det värst med tapp på 43 respektive 39 procent. Minst “stryk” fick Sök och TV som endast tappade 2 respektive 4 procent.
Dagspress landsort tappade 15 procent och Annonsblad/DR tappade hela 24 procent. Gratistidningarna ingår i någon av dessa båda kategorier.

Utveckling jan-augusti
De mediekategorier som ökat är endast fyra:
Online Video 11 procent 
Utomhus/trafikreklam 6 procent
Sociala medier 2 procent
Radio 1 procent

De som minskat mest är:
Kvällspress -27 procent
Populärpress -24 procent
Dagspress storstad -22 procent
Fackpress -20 procent 


Läs mer på Sveriges mediabyråer här