Mediebyråinvesteringarna backar under sommaren

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Samtliga kategorier backade bortsett från Bio, Radio, utomhus och online video. Totalt förmedlades ca1,7 miljarder kronor vilket är en tillbakagång med 7,8% Att förra årets sommar innehöll både fotbolls VM och valår har såklart påverkat stort.

DR/annonsblad backade 29 procent i juni och hela 100 procent i juli. Men set till prisförändringen så är minskningen på -3 procent

Dagspress landsort backade 19 procent i juni och lite mindre 8 procent i juli. Sett till helåret är nedgången 14%

Dagspress storstad (där Metro ingår) backade 37 procent i juni och 100 procent i juli. Helåret summerar en nedgång om 22 procent fram till siste juli.

Vinnare hittills i år är Online Video med en ökning om 15 procent. Även utomhus kan glädjas åt en uppgång med 8 procent.

Läs mer på Sveriges mediabyråer här