Mediabyråinvesteringarna ökar i April

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Sveriges mediabyråer släpper varje månad deras “mediebyråbarometern” som avslöjar hur investeringarna från mediebyråerna fördelats under månaden som gick.
I April så ökar investeringarna från MB i TV, BIO och UTOMHUS mest jämfört med föregående år. LANDSORTSPRESS minskar med 5% och DR/ANNONSBLAD minskar med 17. Anmärkningsvärt är att SÖK minskar med 14% efter flera år av ökade investeringar.

Läs mer på:
http://www.sverigesmediebyraer.se/mediebyrabarometern/mediebyrabarometern-april-2016/