Mediestöd

pengar
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest


Veckans utspel i debatten om mediastödet.
Socialdemokraterna har motionerat om att mångfalden av media är viktigt och att prioriteringen av lokal nyhetsbevakning inte tippar över utan att bredd och mångfald också beaktas. De anser också att stödet borde kunna delas ut retroaktivt till nystartade nyhetsmedier. S påpekar också att propositionen saknar “kravet på behov av ekonomiskt stöd” som utredningen föreslog och kräver att detta skall införas så att inte välmående medier äter upp stödpengar som borde gå till medier med behov. De anser vidare att stödet bör utvärderas redan efter två år.
Läs motionen

Miljöpartiet vill i sin motion undvika omfattande ägarkoncentration som riskerar likriktning av journalistiken. Man vill också undvika en minskning av nyhetsmedier som har en avgörande roll för mediemångfalden och demokratin.
Miljöpartiet vill också skjuta till mer medel i övergången från det gamla systemet till det nya mediestödet.
MP saknar behovskriteriet i regeringens proposition och är likt S rädda för att stödet skall gå till välmående medieföretag istället för till dem som har behov.
Läs motionen

Vänsterpartiet har i sin motion kommenterat att de vill se en möjlighet att överklaga Mediestödsnämndens beslut. De vill också att medietsödet skall kompletteras med ett kvalificerat momsundantag.
Läs motionen

Centerpartiet menar att en snabb utvärdering så att stödet blir träffsäkert och att syftet med stödet uppfylls.