När öppnar det nya mediestödet?

Parisa Liljestrand, kulturminister
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

För någon dag sedan hade Gratistidningarna ett möte med Myndigheten för Press Radio och TV (MPRT) för att diskutera de föreskrifter som skall vägleda Tidningarna och medierna när det blir dags att söka det nya mediestödet. Det är fortfarande mycket som är oklart, dels med beslut från riksdag om lagen, där vi nu vet att Konstitutionsutskottet skall ha debatt den 15 november om stödet. Därefter skall regeringen fatta beslut om en förordning som skall tydliggöra lagen. Till sist skall MPRT justera de föreskrifter som de håller på att ta fram, därefter kan ansökan öppnas. Gissningsvis i mitten av december eller i början av januari.

Gratistidningarna samtalar med myndigheten och kommer ta fram en lista på vad tidningarna redan nu kan förbereda för att undvika en lätt panik när ansökan öppnar, då vi förväntar att ansökningstiden detta första år kan vara begränsad eftersom hela processen har förskjutits. (Ansökan skulle ha öppnat i oktober – november enligt den första planen).

Bild: Parisa Liljestrand, Kulturminister