Medlemsundersökning 2018

Medlemsundersökning 2018.004
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Gratistidningarnas medlemsundersökning 2018 visar att Tidningarna i snitt omsätter drygt 5 miljoner kr per tidning. Man ser att samtliga tidningar innehåller samhällsnyheter och nyheter om näringslivet på den lokala orten. Knappt hälften av tidningarna publicerar en ledare. Drygt 65% anger att de publicerar debatt. 65% anger också att de publicerar kritisk granskande journalistik. över 80% publicerar sport och över 90% publicerar kulturartiklar.

Du hittar den här