Nytt år nya möjligheter

Tidningar i bunt-1
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

… och utmaningar
Gratistidningarna står inför två stora utmaningar de närmaste åren, och samtidigt dyker nya möjligheter upp.
Utmaning 1.Producentansvaret som givits pappersproducenterna kommer att till dels slå mot papperspriser eller i form av återvinningsavgift för tidningar. Läs mer längre ner i nyhetsbrevet. 
Utmaning 2. Distributionslösningarna håller på att förändras i och med att PostNord och morgontidningsdistributörerna har svårt att få ihop sin affär. Det kommer ha påverkan hela alla distribution i Sverige oavsett form och leverantör. Det förändrar både tjänsten och priserna hos olika leverantörer. Här är det viktigt att branschen för en konstruktiv dialog med alla inblandade parter för att säkra så stadig och smart distribution som möjligt. För att värna den lokala journalistiken. I dagens presstödssystem finns ett distributionsstöd för att samordna distribution mellan presstödstidningar, detta stöd vill vi se reformerat till att omfatta gratistidningar, och vi har lagt fram förslag till riksdagsledamöterna i kulturutskottet på en sådan lösning. 

Möjlighet 1. Ett reformerat Presstöd. Fler och fler inser nu att vårt befintliga presstöd har tjänat ut sin roll och istället för att motverka åsiktsmonopol förstärker det detsamma. Idag mottar 7 st medieaktörer 73 procent av stödet. Totalt för dessa 7 dela på 448 miljoner kronor. Mediekoncernen Bonniers tidningar mottar 155 miljoner vilket är 25 procent av det totala stödet, och tvåa Schibstedt mottar 118 mkr, motsvarande 19 procent av det totala stödet. 
Samtidigt som den lokala oberoende journalistiken är hotad över hela landet och detta engagerar många politiker som oroas för effekterna av medieskugga i delar av landet. 
Därför närmar sig sannolikt någon form av översyn av det befintliga stödet och när det sker så skall gratistidningarna ha stärkt sin roll och sin profil som mediekanal så mycket att politiken inser vilken stark lokal kanal dessa tidningar är med sin fina räckvidd. Och att detta nätverk av lokala tidningar är en fantastisk möjlighet att skapa lokal journalistik i, och distribuera demokratiskt till långt de flesta medborgare i landet.

Gratistidningarna har i många år påtalat möjligheten med att anvisa 25 procent av presstödet till landets gratistidningar. Det skulle ge varje tidning möjligheten att förstärka med 1 journalist. Det skulle med andra ord fördubbla den lokala journalistiken till väldigt många medborgare. Denna tanke sågs för några år sedan som en intressant ide med ett leende. Idag slår samma tanke rot här och där nu och ses den med andra ögon som en reell möjlighet. 
Men vänta inte på detta – redan nu kan du som lokal tidning ansöka om stöd för lokal journalistik, läs mer längre ner.

Möjlighet 2. Lokal räckvidd. I en medievärld som förändras så fokuseras de stora mediehusens resurser på läsarintäkter då denna affär nu börjar fungera. I takt med detta minskar intresset för den lokala annonsaffären, samtidigt som FaceBook och Google intresseras sig alltmer för just denna. Gratistidningen har dock en avsevärd fördel mot dessa drakar och det är det lokala nätverket och den lokala kontakten med marknaden. Gratistidningen har en stor möjlighet i att bli den lokala marknadsföraren med kunskap och expertis på plats när andra inte har råd eller intresserar sig för detta.

Spännande år väntar!
Dennis O Krook