Pappersåtervinning

papperinsamling
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Gratistidningarna har under hösten arbetat tillsammans med TU, TS och Grafiska industrierna och Pappersproducenterna med att försöka få politikerna att förstå att det nya utökade ansvaret för insamling av tidningar och papper kommer att kosta Stora summor för branschen och med stor sannolikhet kommer den lokala journalistiken att få betala.

Det kommer helt enkelt finnas mindre pengar till redaktionellt innehåll i tidningarna. Detta är inget som tidningarna eller politikerna på Kulturdepartementet önskar. Samtal har förts mellan kulturdepartement och miljödepartement, dock utan framgång ännu. 

I skiftet november-december såg det ut som om miljödepartementet förstod vikten av denna lokala journalistik och var beredda att göra justeringar i den förordning som detaljreglerar hur denna framtida insamling skall ske. Men strax före jul återkom miljödepartementet med beskedet att det “för närvarande inte finns stöd för att ändra direktiven”. Ett besked som riskerar att fördyra utgivning av tidning rejält.

Det innebär för utgivare, tryckerier och pappersproducenter att systemet för insamlingen som idag är effektiv, med upp till 90 procents återvinning av tidningspapper, skall byggas om från återvinningsstationer till hushållsnära kärl för insamling av papper.

Vi fortsätter att arbeta för att politiken skall förstå vad detta innebär i minskad lokal journalistik för långt de flesta av Sveriges medborgare. 

I korta drag:

  • Systemet för hushållsnära insamling av förpackningar och returpapper skall byggas ut under tiden 2021-2024
  • Ambitionen är att varje svenskt hushåll skall kunna sortera sina sopor vid bostaden.
  • Kostnaden för de som använder tidningspapper är i värsta fall en kostnadsökning från ca 5000 kr per ton till 9000 kr per ton.