Preliminära svar om nya mediestödet

myndigheten-logo-basic-sv-2
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Vad kommer att gälla för mediestödet från och med 1 januari 2024? När kan man ansöka? Vilka kan ansöka? Trots att det i skrivande stund endast finns ett förslag för ett nytt mediestöd och ett beslut först kan komma till stånd under hösten så arbetar Myndigheten för press radio och TV med förberedelser för ett nytt stöd som kommer att kunna ansökas om redan under hösten, kanske redan innan det finns ett beslut om ett nytt stöd! Detta för att glappet mellan det gamla driftstödet och det nya mediestödet inte skall bli för långt.

Läs mer på MPRT här