Prognos medie-investeringar 2017

euro-870758_960_720
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

IRM institutet för reklam och mediestatistik reviderade i december sin prognos för medieinvesteringar 2017.
IRM spår att gratistidningar kommer backa 4,3% under 2017. Det skulle då vara  en tillbakagång med 63 mkr för branschen i helhet jämfört med 2016.
Branschen gratistidningars omsättning
2015 1543 mkr
2016 (Prognos) 1450 mkr
2017 (Prognos) 1387 mkr
(Siffrorna för 2016 baseras på konkreta mätningar i 3 kvartal och  prognosen för 4e kvartalet.)
Gratistidningars digitala intäkter redovisas inte i dessa siffror. Dessa har en tillväxt på 10% och ingår prognosen för “internet”

Förväntad utveckling under 2017 övriga medieslag:
Traditionella medier
Storstadspress -14,5%
Landsortspress -7,2%
Annonsblad -5,1%
Oadresserad DR (ODR) -4,0%
Utomhusreklam +6,0%
TV -4,5%
Radio +4,5%
Internet – desktop
Display (banner) -5,0%
Webb-TV +21,7%
Sök +12,2%
Internet – Mobil
Display 16,8%
Övrigt (sök, kataloger, social nätverk) +48%
De största enskilda kategorierna i prognosen är “sök” med 6,7mdr följd av “övrigt” i mobilen 5,2mdr. Dvs sociala nätverk, sök i mobilen. På tredje plats TV med 5,1mdr

Rapporten i sin helhet finns at köpa på irm-media.se/tjanster/rapportbutiken

//Dennis O Krook