Redaktionsstödet flyttas fram

pengar1-jpg
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

I ett pressmeddelande berättar MPRT, Myndigheten för Press Radio och TV att det under 2022 kommer att finnas betydligt mindre pengar kvar att dela ut för mediestöden än tidigare år. Det beror delvis på att kostnaden för driftsstödet – som är ett rättighetsstöd – har ökat årligen under de senaste åren och den utvecklingen ser ut att fortsätta även under 2022. Under 2022 kommer myndigheten även att hantera ett nytt rättighetsbaserat stöd för tidningsdistribution med anledning av övergången till utdelning av post varannan dag.
Det innebär i huvudsak två förändringar för Gratistidningar:
1. Ansökningstiden för Redaktionsstödet flyttas fram till preliminärt 1 maj.
2. Innovationsstödet utgår under 2022

Ansökan för Stödet för lokal journalistik (vita fläckar stödet) kommer att öppna enligt plan den 1 februari.

GTF har i samtal med MPRT kommit fram till att samma intyg skall kunna komma att användas till båda ansökningsomgångarna. (möjligen måste Skuldfrihetsintyget uppdateras, vid ansökan i maj.)

Beskedet var en trist överraskning för Gratistidningarna som hade sett fram emot att få besked om redaktionsstöd tidigt på året för att bättre kunna planera för det redaktionella arbetet och hur resurserna skulle planeras.  

Styrelsen för GTF uppvaktar nu kulturministern omgående med krav om att tillföra mer pengar till redaktionstödet som i skrivande stund enligt MPRT endast finns 4 miljoner till. (mot 90 mkr under 2021). Rimligtvis bör ministern hörsamma problemet då regeringens ambition är att lokala medier skall kunna söka upp till 75% av sina redaktionella kostnader och de 91 miljonerna räckte endast till ca 8-12% under 2021, vilket gör 4 miljoner kronor till ett närmast hån mot branschen.

GTF återkommer så snart vi vet mer i frågan.

Läs MPRTs pressmeddelande här