Regeringen utreder distribution av tidningar i Sverige

brevlåda
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Regeringen gav i Juni uppdrag till Myndigheten för Press, radio och TV att kartlägga tidningsdistributionen i Sverige. Myndigheten ska redovisa kostnadsutvecklingen för distributionen, och hur distribution av papperstidningar ser ut i olika delar av Sverige och bland olika typer av nyhetstidningar. Redovisningen ska belysa distributionsstödets roll för spridning av tidningar samt förutsättningarna för en effektiv distribution av nyhetstidningar i hela landet. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 30 mars 2020.

Har ni synpunkter på hur distributionen fungerar hos er i ert lokalområde så tar vi gärna emot dessa av er. Vi kommer att möta Myndigheten samt kulturdepartementet i frågan under hösten. Mail era synpunkter till: dennis@gratistidningarna.se

Läs mer här