Möte med Miljödepartementet

miljödepartementet
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Den 17 juni mötte styrelserepresentanter miljödepartementet för att ge vår syn på den nya lagen om hushållsnära insamling av tidningspapper. Mötet hölls tillsammans med representanter från TU, Pressretur och Gratistidningarna.

Tidnings och pappersrepresentanterna efterlyste en konsekvensanalys vilket var en klart känslig fråga och man tvingades mer eller mindre tillstå att någon sådan inte är gjord. Och vi var väldigt tydliga med att vi önskade och vädjade om att ett omtag måste göras och/eller att man måste besinna sig och ta en ”kraftig paus” för att konsekvensutreda frågan. Gratistidningarna var noga med att framhålla att förslaget riskerar lokal journalistik vilket drabbar väldigt många medborgare.