Reklamhatet når ny toppnivå!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Men i gratistidningen är den fortfarande välkommen av de flesta.

 

Reklam upplevs som mer irriterande än någonsin av svenskarna. År 2005 var 44% positivt inställda till reklam och i år 2016 är den siffran endast 18%. Mest negativa är män på landsbygden i åldern 30 till 49 år medan de mest positiva är kvinnor i samma ålder i storstaden enligt en ny rapport från Sveriges annonsörer och Novus.

Gratistidningen ligger på andra plats bland kanalerna där svenskarna minst irriterar sig på reklam endast slagna av Mässor/event.
“Tycker inte om/Tycker inte om alls att reklam finns här”
Mässor och event 11%
I gratistidningar 15%
I butiker 15%
I kundtidningar 19%
Skyltar utomhus 21%
……
Reklam hem i brevlådan 49%
I sociala medier 62%
På internet 64%
På TV 70%
I radio 73%
I webbTV 74%
I Youtubeklipp 75%
I mobilaplar 77%
I epost 81%

Rapporten anger också att 3 av 10 använder Adblockers idag och att var fjärde svensk betalar extra för att tjänster skall vara reklamfria.